Kennisbank open Organisatie

Document

Auteur

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 2:voeding)

NDF

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

NDF

Diabetes Atlas (alleen een link)

IDF

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

KNMG/ V&VN/ KNOV/ KNGF/ KNMP/ NIP/...

Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Diabetes Mellitus type 2 (samenvatting)

NHG/ NIV/ NAD

Checklist organisatiestructuur voor volwassenen met diabetes type 2

NDF

Checklist Organisatiestructuur voor volwassenen met type 1 diabetes

NDF

E-Diabetes Mellitus Kernset (samenvatting)

NDF/ DVN/ NHG

ZorgstandaardDiabetes.nl (alleen een link!)

NDF

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

NAD

NIV Landelijke transmurale afspraak Diabetes mellitus type 2

Sluiter, Wijland e.a.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Diabetes mellitus type 2

werkgroep NHG/ NPi

lancering diversiteitindiabetes.nl

NDF